2023.12.11 - Tata Maksia zapoznaje nas z zawodem Radcy Prawnego