Wiersz „Dom”

A. Bernat

Zwierzęta kochają i łąkę, i las,
a ryby swą rzekę jak nikt.
a ryby swą rzekę jak nikt.
Ptaki tu drzewa mają,
by wracać do gniazd,
a kwiaty w ogrodzie swój świat […]
Na ziemi jest wiele wiosek i miast.
Jak wiele, któż zliczy je, kto?
Jedno miejsce jest nasze, by przeżyć swój czas,
o miejscu tym mówi się dom.
Na ziemi, to każdy z nas wie,
Jest miejsce, gdzie dobrze mu jest!