Wiersz „Dwanaście miesięcy”

R. Pisarski

Pierwszy miesiąc, czyli STYCZEŃ
zwykle śniegiem w oczy dmucha.
Drugi miesiąc, czyli LUTY
rzadko chodzi bez kożucha.
Trzeci miesiąc, czyli MARZEC
co dzień zmienia nam pogodę.
Czwarty miesiąc, czyli KWIECIEŃ
wczesnej wiosny ma urodę..
Piąty miesiąc, MAJ zielony,
hojną ręką rzuca kwiaty.
Szósty miesiąc, czyli CZERWIEC
ziołom daje aromaty.
Siódmy miesiąc, czyli LIPIEC
kosą brzęczy, sierpem dzwoni.
Ósmy miesiąc, czyli SIERPIEŃ,
jabłkiem błyska na jabłoni.
A dziewiąty, czyli WRZESIEŃ
fioletami barwi wrzosy.
A dziesiąty, a PAŹDZIERNIK,
rankiem nam czerwieni nosy
Jedenasty – ten LISTOPAD
Lubi deszcze i szarugi,
zaś dwunasty, czyli GRUDZIEŃ,
twardym lodem kryje strugi.