Wiersz „Grzeczne słówka”

A. Galica

Dziękuję, przepraszam i proszę
– trzy słówka za małe trzy grosze.
I grzeczny królewicz, i grzeczna królewna
znają te słówka na pewno.
To przecież niewiele kosztuje,
gdy powiesz uprzejmie:  dziękuję!
Korona ci z głowy nie spadnie na pewno
– nawet, gdy jesteś królewną.
Trzy słówka za małe trzy grosze
– dziękuję, przepraszam i proszę.