Wiersz „Idzie Jesień”

T. Kubiak

„Idzie łąką, idzie polem,
pod złocistym parasolem.
Gdy go zamknie, słońce świeci.
Gdy otworzy, pada deszcz.
Kto to taki? Czy już wiecie?
Tak! To właśnie jesień jest!”