01.09.2022 - 16.09.2022 - Witajcie w przedszkolu

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
  • Poznanie sali i najbliższego otoczenia.
  • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w grupie.
  • Poznanie zasad korzystania z placu zabaw.

Współpraca z rodzicami:

  • Wdrażanie dzieci do przestrzegania bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim.
  • Dawanie dobrego przykładu dzieciom.
  • Pomoc dzieciom w tworzeniu kącików tematycznych.