02.01.2023 - 13.01.2023 - Czas płynie, nadeszła zima

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Uświadomienie cykliczności pór roku, miesięcy, dni tygodnia.
  • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie zimą.
  • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnie z porą roku.
  • Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Współpraca z rodzicami:

  • Nazywanie bieżącego dnia tygodnia, kolejnego miesiąca, wspólne przesuwanie  bądź wyrywanie kartek z kalendarza.
  • Podczas spacerów zwracanie uwagi na zmiany w przyrodzie w czasie zimy, określanie ich, zastanawianie się, jaka pora roku będzie następna, co przyniesie.
  • Wspólne z dzieckiem dokarmianie i obserwowanie ptaków.