04.03.2024 r. - 15.03.2024 r. - „W krainie dinozaurów i wszechświata”.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • Utrwalenie słownictwa związanego z kosmosem.
 • Poznanie nazewnictwa związanego z dinozaurami.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania.
 • Poznanie zapisu litery ,,u, U”; ,,z, Z” oraz cyfry 10.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznego i koleżeńskiego zachowania podczas
  zabaw dowolnych.

Współpraca z rodzicami:

 • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
 • Rozmowy rodziców z dzieckiem na temat planety, na której żyjemy.
 • Rozmowy na temat tego kiedy żyły dinozaury i jak wyginęły.
 • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb.
 • Informowanie o postępach dziecka.