04.10.2021 - 15.10.2021 - "Dbamy o zdrowie jesienią!"

Cel ogólny: Kształtowanie świadomej i czynnej postawy dziecka dążeniu do zachowania zdrowia poprzez udział w proponowanych sytuacjach edukacyjnych oraz poszerzanie wiedzy o porze roku jaką jest jesień.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie wiedzy w zakresie pory roku jaką jest jesień,
 • rozpoznawanie i nazywanie grzybów
 • poznawanie litery A,a
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • zaznajamianie dzieci z muzyką klasyczną,
 • rozwijanie słuchu muzycznego, ekspresji i wyobraźni muzycznej,
 • zachęcanie do ekspresji słownej, muzycznej, ruchowej,
 • wdrażanie do gry na instrumentach, rozpoznawania rytmu,
 • wdrażanie i rozwijanie zasad prawidłowej postawy ciała, zachęcanie do aktywności fizycznej.

Współpraca z rodzicami:

 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu;
 • Rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się w grupie;
 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie związanych ze zmianą pory roku;