05.02.2024 r. - 16.02.2024 r. - „Podróż w kosmos”.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Poznanie nazw planet, słownictwa związanego z kosmosem.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania.
  • Poznanie zapisu litery ,,g, G”; ,,w, W” oraz cyfry 9.
  • Przestrzeganie zasad bezpiecznego i koleżeńskiego zachowania podczas zabaw dowolnych.

Współpraca z rodzicami:

  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Rozmowy rodziców z dzieckiem na temat planety, na której żyjemy.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb.
  • Informowanie o postępach dziecka.