05.06.2023 - 16.06.2023 - W krainie baśni i muzyki

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Wzbogacenie zasobu słownictwa i wiedzy na temat książek, bibliotekarstwa.
  • Kształtowanie słuchu poprzez zabawy ruchowo – rytmiczne.
  • Wzbogacenie wiedzy dotyczących instrumentów muzycznych.
  • Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Współpraca z rodzicami:

  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka.