08.01.2024 r. - 19.01.2024 r. - „Lubimy spędzać zimowy czas z Babcią i Dziadkiem”.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Kształtowanie przywiązania i okazywanie szacunku wobec bliskich osób – zacieśnianie więzi rodzinnych.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania.
  • Poznanie litery ,,r, R”, ,,s ,S” oraz cyfry 7.
  • Utrwalanie używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach.

Współpraca z rodzicami:

  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Rozmowy rodziców z dzieckiem na temat członków rodziny.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka.