11.12.2023 r. - 22.12.2023 r. - „Święta Bożego Narodzenia."

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Zapoznanie się z tradycjami świąt Bożego Narodzenia.
  • Uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach.
  • Poznanie litery ,,l, L”, ,,y, Y” oraz cyfry 6.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania.
  • Przestrzeganie zasad bezpiecznego i koleżeńskiego zachowania podczas zabaw dowolnych.

Współpraca z rodzicami:

  • Rozmowy z dzieckiem na temat tradycji świątecznych występujących w domu.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka.