13.02.2023 -24.02.2023 - Mali odkrywcy kosmosu

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Poznanie wiadomości dotyczących przestrzeni kosmicznej.
  • Utrwalanie nazw i kolejności planet.
  • Posługiwanie się pojęciami związanymi z kosmosem, tj. rakieta, planeta, meteoryt, gwiazda.

Współpraca z rodzicami:

  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka.