13.06.2022 - 30.06.2022 - Bezpieczny przedszkolak

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  • Poznawanie podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze, na placu zabaw, dbanie o własne i czyjeś bezpieczeństwo.
  • Zapoznanie z rodzajami i funkcjami znaków drogowych,
  • Utrwalanie numerów alarmowych.
  • Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń nauczycielki.

Współpraca z rodzicami:

  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka