16.05.2022 - 27.05.2022 - Kocham moją rodzinę!

Cel ogólny: Wzmacnianie poczucia więzi z rodziną. Określanie własnego miejsca w rodzinie. Budzenie uczucia przywiązania i szacunku do matki oraz ojca.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Określanie stopnia pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny.
  • Kształtowanie umiejętności przeliczania.
  • Stwarzanie okazji do rozwijania umiejętności tworzenia wielozdaniowych wypowiedzi.
  • Wyrabianie sprawności manualnej.
  • Kształtowanie postawy szacunku dla członków rodziny.
  • Kształtowanie sprawności całego ciała.

Współpraca z rodzicami:

  • Pomoc w przygotowaniu Festynu Rodzinnego.
  • Dostosowanie ubioru do aury pogodowej.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.