18.03.2024 r. - 29.03.2024 r. - „Z początkiem wiosny czekamy na Święta Wielkanocne”.

Cel ogólny: pogłębienie świadomości religijnej oraz uwrażliwienie na kultywowanie tradycji wielkanocnych

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami dotyczącymi Świąt Wielkanocnych
 • pobudzanie i pogłębianie przeżyć emocjonalnych związanych ze świętami wielkanocnymi
 • rozwijanie myślenia w toku rozwiązywania zadań stawianych dzieciom do wykonania
 • kształtowanie umiejętności logicznej wypowiedzi na określony temat
 • wyrabianie umiejętności pracy w zespole
 • wzbogacenie słownictwa w zakresie mowy czynnej
 • wprowadzenie litery „c, C” i „ł, Ł” – malej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • motywowanie do wypowiadania się na tle grupy
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej

Współpraca z rodzicami:

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów związanych ze świętami Wielkanocy
 • zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach świątecznych