22.01.2024 r. - 02.02.2024 r. - „Wiedzą o tym przedszkolaki, że zimą trzeba dbać o ptaki”.

Cel ogólny: kształtowanie postaw opiekuńczych w stosunku do zwierząt i ptaków żyjących w otoczeniu dziecka 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozpoznawanie i nazywanie kilku gatunków ptaków zimujących w Polsce
 • wdrażanie do systematycznego dokarmiania ptaków w czasie zimy
 • zapoznanie dzieci ze sposobami sprawowania opieki nad ptakami zimą
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem
 • rozwijanie ekspresji ruchowej oraz muzycznej
 • tworzenie sytuacji doskonalących mowę, zdolność kojarzenia oraz koncentracji uwagi
 • wprowadzenie litery „n, N” i „b, B” – malej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej
 • rozpoznawanie i nazywanie cyfry „8”

Współpraca z rodzicami:

 • wspólne obserwowanie i nazywanie ptaków przylatujących do karmnika
 • kształtowanie troskliwych postaw w stosunku do ptaków żyjących w otoczeniu dziecka