24.01.2022 - 04.02.2022 - W karnawale czas na bale!

Cel ogólny: Poznanie zwyczajów karnawałowych oraz zapoznanie z  możliwościami spędzenia wolnego czasu w okresie karnawału.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia.
  • Doskonalenie umiejętności przeliczania.
  • Doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni w rytmie muzyki.
  • Poznanie i wykonywanie ozdób karnawałowych.
  • Aktywizowanie wyobraźni dzieci oraz rozwijanie koncentracji uwagi.

Współpraca z rodzicami:

  • Razem z dziećmi wychodzimy na spacery np. do parku.
  • Słuchamy różnorodnej muzyki tanecznej.