27.02.2023 - 10.03.2023 - Poznajemy różne zawody

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Poznanie nazw wybranych zawodów.
  • Poznanie czynności wykonywanych przez przedstawicieli wybranych zawodów i narzędzi, jakie  wykorzystują.
  • Uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka.

Współpraca z rodzicami:

  • Rozmawiamy z dzieckiem na temat zawodu, który wykonujemy.
  • Przy okazji rozmawiamy na temat zawodu, z którym się spotykamy na co dzień np. ekspedientka, kasjerka, lekarz, itp.