27.11.2023 r. - 08.12.2023 r. - „Czekamy na Ciebie Mikołaju Święty."

Cel ogólny: poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze św. Mikołajem

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie myślenia w toku rozwiązywania zadań stawianych dzieciom do wykonania
 • modelowanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem
 • stymulowanie rozwoju uwagi i pamięci
 • tworzenie sytuacji doskonalących mowę, zdolność kojarzenia oraz koncentracji uwagi
 • wprowadzenie litery „d, D” i „k, K ” – malej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej
 • rozpoznawanie i nazywanie cyfry „5”

Współpraca z rodzicami:

 • pomoc w odkrywaniu możliwości twórczych dziecka
 • kontakt z rodzicami wynikający z bieżących potrzeb rodziców i nauczycielek grupy