28.11.2022 - 09.12.2022 - Mikołaju! Czekamy!

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Przybliżenie dzieciom postaci św. Mikołaja.
  • Kształtowanie poczucia konieczności szanowania zabawek.
  • Kształtowanie kultury przyjmowania i dawania prezentów.

Współpraca z rodzicami:

  • Wdrażanie nawyku dbania o własne rzeczy.
  • Kształtowanie właściwego stosunku do przyjmowania i dawania prezentów.
  • Tworzenie klimatu oczekiwania na św. Mikołaja.