29.04.2024 r. - 10.05.2024 r. - „Polska to nasz kraj”.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Utrwalenie symboli narodowych: flaga, godło, hymn.
  • Poznanie symboli i nazw największych miast w Polsce.
  • Poznanie katechizmu polskiego dziecka i utrwalenie hymnu Polski.
  • Uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania.

Współpraca z rodzicami:

  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Rozmowy rodziców z dzieckiem na temat naszego kraju.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.