30.10.2023 r. - 10.11.2023 r. - „My i nasze emocje w jesiennym czasie."

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć i panowania nad różnego rodzaju emocjami

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego
 • modelowanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych
 • poznanie różnych sposobów wyrażania emocji (ruch, mimika, słowa)
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji u innych osób
 • tworzenie sytuacji doskonalących mowę, zdolność kojarzenia oraz koncentracji uwagi
 • wprowadzenie litery „m, M” i „t, T ” – malej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej
 • rozpoznawanie i nazywanie cyfry „3”

Współpraca z rodzicami:

 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego poprzez wspólne spędzanie czasu z dziećmi
 • kontakt z rodzicami wynikający z bieżących potrzeb rodziców i nauczycielek grupy