2024.03.14 - Wycieczka do Edukacyjnej Zagrody Wiejskiej w Kozielcu