Wiersz „Czekam na wiosnę.”

Autor: I. Suchorzewska

Dość mam sanek, nart i śniegu.
Chcę już w piłkę grać!
Po zielonej trawie biegać,
w berka sobie grać!

Dość mam chlapy i roztopów,
szarych smutnych dni.
Przybądź, wiosno, jak najprędzej,
rozchmurz niebo mi.

Przynieś kwiaty, promień słonka,
zieleń liści, ptaków śpiew.
Niech zadźwięczy pieśń skowronka.
Przybądź, przybądź, proszę cię!