Wiersz "Leć, rakieto!"

M. Terlikowska

Czy wy wiecie, że w rakiecie
najciekawsza podróż w świecie?
Proszę wsiadać do rakiety,
niepotrzebne nam bilety.
Leć, rakieto, szybko leć!
Gwiazdkę z nieba chcemy mieć!
Leć, rakieto, zawieź nas
do dalekich, do dalekich gwiazd!
Już rakieta w niebo strzela,
proszę trzymać wię fotela!
To jest jazda, co się zowie,
aż się trochę kręci w głowie!