Wiersz "Zabawy zimowe"

Dorota Kossakowska

Dużo śniegu leży w koło,
Wszystkim dzieciom jest wesoło.
Mamy narty, mamy  sanki
Wyruszamy koleżanki.
Sport zimowy, super sprawa,
To wspaniała jest zabawa.
Tu przedszkole a tam górka,
O już widać ją z podwórka.
Będzie z górki jazd wspaniały,
To jest pomysł doskonały!
Już na górkę mkną dziewczęta .
– O zasadach ktoś pamięta?
– Górka musi być bezpieczna!
– A ostrożność jest konieczna!
Jezdnia nie jest do zabawy,
To są bardzo ważne sprawy!