01.09.2023r. – 15.09.2023r. - "W przedszkolu fajnie jest"

Zadania edukacyjne:

 • eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej poprzez tworzenie atmosfery
  radości, przyjaźni i zaufania
 • integrowanie grupy poprzez stwarzanie możliwości wspólnej zabawy
 • rozwijanie umiejętności korzystania z zabawek i sprzętu przedszkolnego zgodnie z ich przeznaczeniem
  oraz ustalenie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw (sala, ogród)
 • ustalenie zasad panujących w grupie „kontrakt grupowy”
 • wyrabianie nawyku dbania o zdrowie i higienę
 • wprowadzenie litery „O, o”  –  małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – dzieci starsze
 • rozpoznawanie i nazywanie cyfry: 1 – dzieci starsze
 • rozwijanie orientacji przestrzennej

Współpraca z rodzicami:

 • stwarzamy okazję do wspólnego spędzania czasu (spacery i zabawa)
 • staramy się nie wyręczać dziecka w czynnościach samoobsługowych
 • uczymy dbania o porządek i pilnowania swoich rzeczy