03.10.2022 - 14.10.2022 - "Idzie jesień przez las, sad i ogród"

Zadania edukacyjne:

 • ukazanie charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu
 • poznanie środowiska leśnego oraz zasad zachowania się w lesie
 • rozróżnianie i nazywanie wybranych owoców i warzyw
 • poznawanie ich smaku, koloru i kształtu
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi
 • wprowadzenie litery „O, o”,  „A, a”  –  małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – dzieci starsze
 • rozwijanie kreatywności w pracach plastycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie liczby: „1 i 2” – dzieci starsze
 • poznanie figury geometrycznej: Kwadrat

Współpraca z rodzicami:

 • rozwijamy mowę dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu
 • zachęcamy do spacerów po parku i lesie, zbierania darów jesieni
 • zachęcamy dziecko do spożywania warzyw i owoców