04.10.2021 - 15.10.2021 - "Idzie jesień przez las i sad"

 

Temat kompleksowy:

Zadania edukacyjne

 • ukazanie charakterystycznych cech jesiennego krajobrazupoznanie środowiska leśnego oraz zasad zachowania się w lesie
 • rozróżnianie i nazywanie wybranych owoców i warzyw
 • poznawanie ich smaku, koloru i kształtu
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi
 • wprowadzenie litery „M, m” –  małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – dzieci starsze
 • rozwijanie kreatywności w pracach plastycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie liczby: 3 – dzieci starsze
 • poznanie figury geometrycznej: kwadrat

Współpraca z rodzicami:

 • rozwijamy mowę dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu
 • zachęcamy do spacerów po parku i lesie, zbierania darów jesieni
 • zachęcamy dziecko do spożywania warzyw i owoców