08.05.2023 - 19.05.2023 - "Muzyczna majowa łąka"

Cel główny: poznanie wiadomości dotyczących świata przyrody i muzyki.

Zadania edukacyjne

 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie muzykalności;
 • poznanie instrumentów perkusyjnych i strunowych;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • poznanie zwierząt mieszkających na łące;
 • utrwalanie symboli matematycznych;
 • klasyfikowanie przedmiotów;
 • wzbogacenie słownika o nazwy instrumentów.

Współpraca z rodzicami:

 • rozwijanie mowy dziecka poprzez rozmowy na temat tego, w jaki sposób dziecko spędziło czas w przedszkolu;
 • ukazanie dziecku niewłaściwych zachowań ludzi wobec przyrody;
 • uwrażliwianie na konieczność stosowania się do zasad higieny;
 • wspólne czytanie prostych treści dla dzieci.