10.04.2023 - 21.04.2023 - "Nowinki ze świata przyrody."

Cel główny: poznanie wiadomości dotyczących świata przyrody.

Zadania edukacyjne

 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie muzykalności;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • poznanie zwierząt hodowlanych  i egzotycznych;
 • utrwalanie symboli matematycznych;
 • wprowadzenie liter ,,F, f” – małych i wielkich, drukowanych i pisanych;
 • segregowanie śmieci;
 • klasyfikowanie przedmiotów;
 • wzbogacenie słownika o wyrazy: ekologia, recykling, segregacja.

Współpraca z rodzicami:

 • rozwijanie mowy dziecka poprzez rozmowy na temat tego, w jaki sposób dziecko spędziło czas w przedszkolu;
 • ukazanie dziecku niewłaściwych zachowań ludzi wobec przyrody;
 • przyzwyczajanie dziecka do dbania o środowisko poprzez: racjonalne gospodarowanie wodą, energią, segregację śmieci;
 • wspólne czytanie prostych treści dla dzieci.