13.02.2023 - 24.02.2023 - "Kim będę w przyszłości?"

Zadania edukacyjne

 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie muzykalności;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • zapoznanie z zawodami;
 • poznanie części ciała;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • poznanie praw i obowiązków dziecka
 • utrwalanie umiejętności rachunkowe;
 • utrwalanie symboli matematycznych;
 • wprowadzenie liter ,,B b, G g” – małych i wielkich, drukowanych i pisanych;
 • rozpoznanie i nazywanie liczby: 8;
 • klasyfikowanie przedmiotów.

Współpraca z rodzicami:

 • uwrażliwianie na konieczność stosowania się do zasad higieny;
 • rozwijanie mowy dziecka poprzez rozmowy na temat tego, w jaki sposób dziecko spędziło czas w
  przedszkolu;
 • rozwijanie zainteresowań dziecka – rozmowy z nim na temat zainteresowań oraz spędzanie wspólnie czasu
  na zabawie;
 • rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się w grupie;
 • wspólne czytanie prostych treści dla dzieci.