13.06.2022 - 30.06.2022 - "Pożegnania nadszedł czas"

Zadania edukacyjne:

 • rozpoznawanie charakterystycznych cech wybranych regionów Polski
 • zapoznanie z bezpiecznym zachowaniem się w podróży, nad morzem, w górach, jeziorem, w ruchu ulicznym,
 • przypomnienie numeru alarmowego 112
 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej
 • wyciąganie wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów
 • uczestniczenie w zbiorowym śpiewaniu, aktywnym  słuchaniu  piosenek
 • uczestniczenie w pracach plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów
 • udział w projekcie edukacyjnym: „Mamo, tato wolę wodę”

Współpraca z rodzicami:

 • zachęcamy dzieci do przebywania na świeżym powietrzu
 • rozmawiamy z dzieckiem na temat bezpieczeństwa
 • w modlitwie z dzieckiem dziękujemy Panu Bogu za czas spędzony w przedszkolu