13.11.2023 r. – 24.11.2023 r. - „Zdrowy przedszkolak w świecie urządzeń elektronicznych..”

Cel główny: poznanie wiadomości dotyczących zdrowego stylu życia oraz urządzeń elektronicznych.

Zadania edukacyjne:

 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie muzykalności;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • poznanie zasad zdrowego stylu życia;
 • poznanie praw i obowiązków dziecka;
 • utrwalanie symboli matematycznych;
 • wprowadzenie liter ,,Y y” oraz ,,R r” – małych i wielkich, drukowanych i pisanych;
 • rozpoznanie i nazywanie liczby: 0;
 • klasyfikowanie przedmiotów.

Współpraca z rodzicami:

 • uwrażliwianie na konieczność stosowania się do zasad zdrowego stylu życia;
 • zabieranie dzieci na wspólne zakupy, by mogły wybierać do koszyka zdrowe produkty;
 • uwrażliwianie na konieczność stosowania się do zasad higieny.