14.11.2022 - 25.11.2022 - "Dinozaury w świecie urządzeń elektrycznych"

Cele główne:

 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie muzykalności;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • poznanie jak powstaje energia;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • utrwalanie umiejętności rachunkowe;
 • utrwalanie symboli matematycznych;
 • zapoznanie ze znakami matematycznymi;
 • wprowadzenie liter ,,K k” oraz ,,L l” – małych i wielkich, drukowanych i pisanych;
 • rozpoznanie i nazywanie liczby: 5;
 • klasyfikowanie przedmiotów.

Współpraca z rodzicami:

 • uwrażliwianie na konieczność stosowania się do zasad higieny;
 • rozwijanie mowy dziecka poprzez rozmowy na temat tego, w jaki sposób dziecko spędziło czas w przedszkolu;
 • rozwijanie zainteresowań dziecka – rozmowy z nim na temat zainteresowań oraz spędzanie wspólnie czasu na zabawie;
 • rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się w grupie;
 • wspólne czytanie prostych treści dla dzieci.