21.02.2022 - 04.03.2022 - "Zwierzęta świata"

Zadania Edukacyjne:

 • kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt
 • rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków zimą
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi żyjącymi w dżungli i na sawannie
 • poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych z nich
 • rozwijanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie, przeliczanie (w dostępnym zakresie)
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej
 • wprowadzenie litery: „U”, „u” oraz „C”, „c” małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • udział w projekcie edukacyjnym: „Mamo, tato wolę wodę”

Współpraca z rodzicami:

 • uwrażliwiamy dzieci na los ptaków zimujących w naszym kraju
 •  razem z dziećmi troszczymy się o ptaki poprzez systematyczne ich dokarmianie i pojenie
 • wspólnie oglądamy filmy przyrodnicze o zwierzętach
 • czytamy ciekawostki na ich temat z różnych źródeł: encyklopedia, Internet