24.01.2022 - 04.02.2022 - "Bezpieczne zabawy zimą" i "W krainie książki"

Zadania edukacyjne:

 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych
 • obserwowanie i określanie charakterystycznej cechy zimowej aury
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń z użyciem lodu i śniegu
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych
 • rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą
 • rozwijanie zdolności matematycznych
 • kształtowanie umiejętności ważenia przedmiotów
 • rozpoznawanie i nazywanie liczby: „10” – dzieci starsze
 • wprowadzenie litery: „W, w”–  małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – dzieci starsze
 • udział w projekcie edukacyjnym: „Mamo, tato wolę wodę”

Współpraca z rodzicami:

 • podczas spacerów rozmawiamy z dziećmi na temat aktualnej pogody tj. padający śnieg, mróz, lód, mroźny wiatr
 • zachęcamy do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu
 • zachęcamy dziecko do sięgania po różne pozycje literatury dziecięcej
 • w wolnym czasie czytamy i oglądamy książki o tematyce dziecięcej