24.04.2023 - 05.05.2023 - "Jestem Polakiem i mieszkam w Polsce"

Cel główny: budzenie poczucia patriotyzmu i przywiązania do swojej ojczyzny oraz szacunku do symboli narodowych

Zadania edukacyjne

 • wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania się nt. powstania państwa polskiego – poznanie legend
 • utrwalanie wizerunku symboli narodowych: flaga, godło, hymn
 • nazywanie: stolicy (Warszawa), największych rzek (Wisła, Odra), morza (Bałtyckie), gór (Tatry)
 • przybliżenie informacji o Unii Europejskiej (wyjaśnienie pojęcia „Unia Europejska”, flaga, waluta)
 • rozwijanie umiejętności ważenia, porównywanie masy różnych przedmiotów
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, budzenie zainteresowań naukowych – eksperymenty
 • wprowadzenie litery: „H, h”, „Ż, ż” –  małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – dzieci starsze
 • realizowanie zadań z projektu edukacyjnego: „Piękna Nasza Polska Cała”

Współpraca z rodzicami:

 • podczas spacerów obserwujemy zabudowę ulic
 • zwracamy uwagę na budynki użyteczności publicznej, na których można dostrzec symbole narodowe tj. godło i flaga
 • szukamy pomników upamiętniających ważne wydarzenia z historii Polski i naszego miasta