27.02.2023 - 10.03.2023 - "Rożne rodzaje parków"

Zadania edukacyjne

 • zapoznanie z różnego rodzaju parkami: park rozrywki, narodowy, wodny, miniatur, jurajski, miejski
 • tworzenie okazji do pogłębiania wiadomości na temat parków
 • poznawanie zasad zachowania się w poszczególnych parkach
 • kształtowanie pojęć matematycznych z użyciem „Wiatraka matematycznego” i chusty animacyjnej
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • kształtowanie słuchu muzycznego i wyobraźni muzycznej
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych
 • wprowadzenie litery: „P, p”, „W, w” – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – dzieci starsze
 • realizowanie zadań z projektu edukacyjnego: „Piękna Nasza Polska Cała”

Współpraca z rodzicami:

 • stwarzamy okazje do wspólnego spędzania czasu w wybranych parkach
 • oglądamy filmy i czytamy ciekawostki na temat parków z różnych źródeł: encyklopedia, Internet