27.03.2023 - 07.04.2023 - "Wkrótce Wielkanoc"

Cel główny: zapoznanie z tradycjami Świąt Wielkanocnych

Zadania edukacyjne

 • kultywowanie zwyczajów Wielkanocnych (potrawy wielkanocne, święcenie pokarmów, święconka, barwienie jaj, śmigus–dyngus)
 • tworzenie okazji do pogłębiania wiadomości na temat tradycji wielkanocnych
 • udział dzieci w nakrywaniu i przygotowywaniu śniadania wielkanocnego w sali
 • rozpoznawanie i nazywanie liczby „10”, rozwijanie umiejętności liczenia – dzieci starsze
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • kształtowanie słuchu muzycznego i wyobraźni muzycznej
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych
 • wprowadzenie litery: „U, u”, „J, j” –  małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – dzieci starsze
 • realizowanie zadań z projektu edukacyjnego: „Piękna Nasza Polska Cała”

Współpraca z rodzicami:

 • zachęcamy dzieci do czynnego uczestniczenia w przygotowaniach świątecznych w domu tj. malowanie pisanek, czynności porządkowe, przygotowywanie koszyków ze święconką
 • organizujemy rodzinne spacery i wycieczki