29.11.2021 - 10.11.2021 - "Święty Mikołaj z wizytą u dinozaurów"

Zadania edukacyjne:

 • wykorzystywanie i tworzenie okazji do pogłębiania wiadomości na temat dinozaurów;
 • przybliżenie wiadomości nt. postaci Świętego Mikołaja;
 • spotkanie ze Świętym Mikołajem;
 • rozpoznawanie i nazywanie liczby: „6” – dzieci starsze;
 • poznanie figury geometrycznej: trójkąt;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
 • wprowadzenie litery: „R, r”, „S, s” –  małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – dzieci starsze;
 • udział w projekcie edukacyjnym: „Mamo, tato wolę wodę”.

Współpraca z rodzicami:

 • pogłębiamy wiedzę i zainteresowania nt. dinozaurów poprzez oglądanie książek,
 • encyklopedii, filmów edukacyjnych itp.
 • wspólnie z dzieckiem uczestniczymy w Mszy Świętej – Roratach.