30.01.2023 - 10.02.2023 - "Bezpieczne ferie – zabawy zimowe"

Zadania edukacyjne

 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych
 • poznanie zasad i bezpiecznych miejsc zabaw zimowych
 • obserwowanie i określanie charakterystycznej cechy zimowej aury
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń z użyciem lodu i śniegu
 • rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą
 • rozwijanie zdolności matematycznych – kształtowanie umiejętności ważenia przedmiotów
 • rozwijanie zdolności muzycznych i plastycznych

Współpraca z rodzicami:

 • zachęcamy do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu podczas ferii zimowych
 • podczas spacerów rozmawiamy z dziećmi na temat aktualnej pogody
 • zachęcamy dziecko do sięgania po różne pozycje literatury dziecięcej