30.05.2022 - 10.06.2022 - "Niby tacy sami, a jednak inni"

Cele główne:

 • przybliżanie dzieciom zasad życia w społeczności;
 • rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego;
 • kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach;
 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie muzykalności;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • poznanie ludzi z całego świata;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • przeliczanie elementów;
 • utrwalanie umiejętności rachunkowe;
 • utrwalanie symboli matematycznych;
 • klasyfikowanie przedmiotów.

Współpraca z rodzicami:

 • uwrażliwianie na konieczność stosowania się do zasad higieny;
 • rozwijanie mowy dziecka poprzez rozmowy na temat tego, w jaki sposób dziecko spędziło czas w przedszkolu;
 • rozwijanie zainteresowań dziecka – rozmowy z nim na temat zainteresowań oraz spędzanie wspólnie czasu na zabawie;
 • rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się w grupie;
 • rozmowa z dzieckiem na temat jego marzeń, pragnień;
 • przypominanie o zasadach bezpieczeństwa podczas pobytu w pobliżu jezdni i na przejściu dla pieszych;
 • wspólne czytanie prostych treści dla dzieci.