30.10.2023 r. – 10.11.2023 r. - „Polska moim domem.”

Cel główny: budzenie poczucia patriotyzmu i przywiązania do swojej ojczyzny i regionu – Kujaw;
okazywanie szacunku do symboli narodowych oraz
dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

Zadania edukacyjne:

 • wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania się nt. Polski i jej bohaterów;
 • utrwalanie wizerunku symboli narodowych: flaga, godło, hymn;
 • wspólne śpiewanie hymnu narodowego z okazji obchodów 11 Listopada Dnia Niepodległości;
 • poznanie polskiej legendy o Smoku Wawelskim;
 • poznanie pojęć tj. „folklor”, „sztuka ludowa”, „strój ludowy”;
 • wprowadzenie litery: „K, k”, „L, l” – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – dzieci starsze;
 • rozpoznawanie i nazywanie liczby: „7” – dzieci starsze;
 • wyjście do muzeum na warsztaty plastyczne pt. „Paleta malarza” – dzieci starsze;
 • wyjście na pobliski cmentarz – dzieci starsze.

Współpraca z rodzicami:

 • podczas spacerów zwracamy uwagę na budynki użyteczności publicznej, na których można
  dostrzec symbole narodowe tj. godło i flaga;
 • odwiedzamy muzea etnograficzne;
 • szukamy pomników upamiętniających ważne wydarzenia z historii Polski i naszego miasta.