Wiersz "Bezpieczna droga do przedszkola"

Kiedy idę do przedszkola
Droga ma nie łatwa jest
Więc przepisy znać już muszę
Ty je poznaj też…
Czerwone światło – stój!
Zielone światło – idź!
Odblaski zawsze noś!
Widocznym zawsze bądź!