Wiersz "O samodzielności"

Raz, dwa, trzy – sam wkładam buty.
Raz, dwa, trzy – sam myje ręce.
Sam założę zaraz kurtkę,
I w łazience kran odkręcę.
Bo nie jestem już maluchem,
lecz przedszkolak jestem przecież.
I potrafię wszystko zrobić,
najlepiej na świecie.