Wiersz "Ptaki i dzieci"

W. Domeradzki

Śnieg zasypał pola, lasy.
Dokąd lecą głodne ptaki?

Kto je karmi po zamieci?
Kto? Wiadomo, małe dzieci!

O, już biegną dwie dziewczynki.
Rozsypały okruszynki.

Zjadły ptaszki chlebek biały.
Ćwir, ćwir- pięknie dziękowały!