02.10.2023 - 13.10.2023 - „Moja droga do przedszkola"

Cel: Uwrażliwienie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz przestrzeganie poznanych zasad.

Zadania edukacyjne:

  • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych.
  • Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń nauczycielki.
  • Zapoznanie z kształtami znaków drogowych.
  • Stwarzanie warunków do swobodnych wypowiedzi dziecka.
  • Zachęcenie dziecka do aktywności fizycznych i dbania o prawidłową postawę ciała.
  • Rozwijanie sprawności manualnej.
  • Rozpoznawanie i nazywanie elementów ruchu ulicznego: pasów, sygnalizacji świetlnej, ścieżek rowerowych.

Współpraca z rodzicami:

  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeby dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Tworzenie spójnych, bezpiecznych warunków do edukacji i wychowania dla dziecka.
  • Rozmowy na temat zasad bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych.